Po nepríjemnom zistení, že nám nejaký dobráčisko hacker – týmto ho pozdravujeme – hackol našu pôvodnú stránku, sme sa rozhodli rozbehnúť novú.